Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Brussel: geen export verbod voor glasaal

Geplaatst op woensdag, 10 november 2010

Europese Commissie: geen tijdelijk verbod op de uitvoer Europese glasaal 

Wageningen, 10 november 2010. 

Het voorstel van de Europese Commissie van 27oktober waarin zij vraagt
om een tijdelijk uitvoerverbod voor Europese glasaal (jonge paling) vanaf 
1 november, heeft het niet gehaald. De Stichting DUPAN die zich sterk 
maakt voor een duurzame palingsector in Nederland is teleurgesteld.

De Commissie wees er in haar voorstel op dat, gezien de huidige situatie van
de Europese aal, er onder de lidstaten draagvlak is voor het standpunt over
de schadelijke effecten van glasaalexport op de instandhouding en
verbetering van aalstand binnen Europa. Helaas is nu gebleken dat, ondanks
alle inzet van de Commissie, het onmogelijk is om overeenstemming te krijgen
over een gezamenlijke aanpak. Bronnen in Brussel laten weten dat er in
Frankrijk twee kampen zijn ontstaan: één voor en één tegen export. Het
vormen van een quota voor de export van glasaal zal naar alle
waarschijnlijkheid een resultaat zijn van de uitkomst tussen deze partijen,
waardoor er toch glasaal zal worden uitgevoerd.

Ingevolge van artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 338/97, kan een
uitvoervergunning voor glasaal alleen worden afgegeven als, naast andere
voorwaarden, de bevoegde wetenschappelijke autoriteit  in een schriftelijke
verklaring afgeeft “dat het vangen of verzamelen van deze dieren uit de
natuur en de uitvoer daarvan geen nadelige of schadelijke effecten heeft op
de instandhouding van de soort of de instandhouding van de soort binnen de
gebieden waar deze leven". Volgens de Stichting DUPAN kan aan deze
voorwaarde niet worden voldaan. De intrek van glasaal immers, is volgens de
wetenschap de laatste dertig jaar sterk gedaald. De huidige EU-wetgeving
verplicht alle lidstaten maatregelen te nemen die er voor zorgen dat 40% van
de volwassen aal uit de binnenwateren kan ontsnappen naar open zee, waar
deze voor nageslacht kunnen zorgen. Export van glasaal staat daar haaks op.

Zuid-Europese landen als Frankrijk en Spanje exporteerden tot begin dit jaar
jaarlijks tientallen miljoenen jonge glasalen naar het verre oosten. De
Stichting DUPAN is van mening dat deze jonge paling, die grote moeite heeft
vanuit open zee naar de zoete leefgebieden te trekken, beter gebruikt kan
worden voor herstel en instandhoudingsmaatregelen, door ze uit te zetten in
Europese binnenwateren.Bookmark and Share