Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Decentraal aalbeheer lijkt mogelijk

Geplaatst op vrijdag, 27 augustus 2010

Decentraal aalbeheer lijkt mogelijk

27-08-2010

Duurzame visserij op paling is mogelijk als per uitgezette glasaal minstens 15 gram schieraal naar zee kan ontsnappen om te paaien. Dit concluderen onderzoekers in het rapport 'Kansen voor decentraal aalbeheer'. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Uitgangspunt is een gedecentraliseerd beheer van de aalvisserij dat bijdraagt aan een herstel van de natuurlijke aalstand en waarbij een bepaalde mate van visserij mogelijk is. Hier is een goede balans voor nodig tussen de hoeveelheid glasaal (door natuurlijke intrek en/of uitzet), de vangst van rode aal en schieraal, en de uittrek van schieraal naar zee.

Met decentraal aalbeheer kan, als er voldoende inzicht is in de lokale aalstand, per gebied van een visstandbeheercommissie worden bepaald hoeveel paling er gevangen mag worden.

Voor de totstandkoming van het rapport 'Kansen voor decentraal aalbeheer' is regelmatig overleg geweest met beroepsvissers en sportvissers.

De onderzoekers hebben samen met de vissers een voorstel uitgewerkt voor een proef voor decentraal aalbeheer in het gebied van de visstandbeheercommissie in Friesland. Doel is om de effectiviteit en uitvoerbaarheid van het decentraal aalbeheer te testen. Hierbij kijkt men naar ecologische aspecten zoals overleving en groei van de aal, het bepalen van visserijmogelijkheden, (zelf-)controle en handhaving en economische haalbaarheid. Minister Verburg verwacht het proefproject op 1 september 2010 te kunnen beginnen. De proef zal lopen tot begin 2012.

Voor een decentraal aalbeheer is het belangrijk dat de visserijsector zelf een aantal taken op zich neemt zoals het maken van afspraken over visserijmogelijkheden en het handhaven van deze afspraken gekoppeld aan een eigen sanctioneringsysteem. De Europese Commissie moet uiteindelijk nog instemmen met dit nieuwe beheer.

 

bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselveiligheidBookmark and Share