Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Duurzaamheidslabel voor glasaal

Geplaatst op maandag, 23 mei 2011

Engelse Sustainable Eel Group komt met duurzaamheidslabel voor glasaal

 

Londen, Donderdag 19 mei.

In Londen is het duurzaamheidscertificaat voor jonge paling geïntroduceerd, door de Engelese Sustainable Eel Group. Deze SES (Sustainable Eel Standard) standaard zorgt voor een grote bijdrage aan de oplossing van de afgenomen palingstand in Europa.

De SES-standaard is speciaal ontwikkeld voor paling. Voor deze vissoort is geen MSC-certificering mogelijk, omdat MSC zich richt op de duurzaamheid van zeevis. De SES-certificering voor paling hanteert andere, maar gelijksoortige criteria. De standaard werd ontwikkeld in samenwerking met een groep vooraanstande Engelse (paling)wetenschappers en milieuorganisaties als de Environment Agency en de Association of Rivers Trust. De criteria in de SES-standaard voldoen volledig aan Europees Aal Herstelplan van de Europese Unie.

De SES-standaard bevat afspraken over o.a. visserijmethodes van glasaal, waarmee sterfte van paling en bijvangst sterk wordt gereduceerd. Daarnaast worden eisen gesteld aan de palingpopulatie in het vangstgebied en de bedrijfsvoering van het visserijbedrijf. Dit heeft grote voordelen voor de aantallen jonge paling die voor restocking gebruikt kunnen worden.

Bedrijven die voor SES in aanmerking willen komen, worden onderworpen aan een strenge keuring door een onafhankelijk instituut. Inmiddels zijn in Engeland, Duitsland en Denemarken een viertal bedrijven die zich bezig houden met visserij en aquacultuur van paling SES-gecertificeerd.
 

William Swinkels, woordvoerder van de stichting Dupan, is blij met de komst van het nieuwe certificaat: "Met deze nieuwe standaard voor duurzame palingvangst wordt opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar een gezonde palingpopulatie in Europa. Er is echter nog veel te doen. De glasaalvisserij is maar voor een deel oorzaak van een dalende visstand. Het gebrek aan goede migratiemogelijkheden door de vele sluizen en gemalen is een minstens zo groot probleem."

Dupan blijft zich dan ook onverminderd inzetten voor herstelmaatregelen in Nederland, door de uitzet van miljoenen jonge palingen. Daarnaast overlegt Dupan met overheid en organisaties over beheer en over financiering van onderzoek naar effectieve methodes voor herstel.Bookmark and Share