Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Ja
52%
Nee
48%
820 stemmen in totaal
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Natuurlijk sluisbeheer goed voor intrek glasaal

Geplaatst op woensdag, 15 september 2010

Natuurlijk Sluisbeheer in Zeeland goed voor intrek glasaal. De Stichting DUPAN pleit voor een goed sluisbeheer in Nederland. Door de afsluiting van onze kust kan de jonge paling (glasaal) Nederland zelfstandig maar moeilijk binnenzwemmen om op te groeien. Later, wanneer de paling geslachtsrijp is, kan deze nauwelijks nog de zee weer op om in de oceaan te paaien. DUPAN wil de paling een handje helpen, door glasaal uit te zetten in het binnenwater en geslachtsrijpe paling naar zee te brengen. Daarnaast biedt goed beheer van de sluizen veel kansen voor de paling in Nederland, zo blijkt uit de proef in Zeeland. Wat DUPAN betreft komt hiervoor een landelijk beleid.

Uit de proef met natuurlijk sluisbeheer die Rijkswaterstaat in Zeeland in de maanden februari tot eind mei samen met de provincie, natuurorganisaties waaronder het Wereld Natuur Fonds en de schelpdiersector heeft uitgevoerd, is gebleken dat deze voor de paling zeer succesvol verlopen is. De proef werd uitgevoerd bij de Bergsediepsluis en de Krammersluizen tussen het zoute water van de Oosterschelde en het zoete water van het Volkerak-Zoommeer.

Door de schuiven in de sluizen te openen, kon meer zoet water in de Oosterschelde stromen. Daardoor werd lokaal de zoet-zoutwater verhouding verbeterd, wat de voedselrijkdom van het zoute water plaatselijk sterk heeft verhoogd. Brakwater (zo heet de mix van zoet- en zoutwater) is gemiddeld 30 procent voedselrijker en daardoor productiever dan zoutwater in open zee.

De regelmatige stroom zoetwater in de delta lokt vissoorten aan die van nature rivieropwaarts trekken of richting zee migreren. Vooral jonge paling (glasaal) werd tijdens deze proef beduidend meer gesignaleerd. Dit is een goede ontwikkeling gezien het feit dat de intrek van jonge paling (glasaal) de laatste decennia door het ontbreken van zout-, zoetwaterovergangen problematisch was. Verder zal de migratie naar de paaigronden van volwassen paling (schieraal) naar open zee ook voordeel vinden uit de openstelling van de sluizen. Het openstellen van de sluizen wordt al langer bepleit door de palingsector en Stichting DUPAN.
bron: Stichting DUPAN


Bookmark and Share