Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Ja
52%
Nee
48%
827 stemmen in totaal
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Twee miljoen jonge palingen in natuur geplaatst

Geplaatst op zaterdag, 20 april 2013

Rijswijk, 19 april 2012

De palingsector heeft vandaag twee miljoen glasaaltjes uitgezet in de Zuidelijke Randmeren en het Gooi- en Eemmeer. Dit moet bijdragen aan het herstel van de palingstand in Europa en Nederland op de langere termijn.

De palingsector zet zich samen met de Nederlandse en Europese overheid in voor het herstel van de palingstand in Europa. De uitzetting betreft ongeveer twee miljoen jonge palingen (630 kg) in de Zuidelijke Randmeren en het Gooi- en Eemmeer.

De uitzet in het Eemmeer en Nijkerkernauw werd vanuit Spakenburg verzorgd door beroepsvissers Gerard Heimesen. Beroepsvissers Jan Wormsbecher en Henk Timmer deden respectievelijk de uitzet in het Gooimeer en Wolderwijd. De 2 miljoen uitgezette jonge palingen (glasaaltjes) krijgen de kans om in de Randmeren op te groeien in een gezonde omgeving. Wanneer ze uiteindelijk tot volwassen vis (de zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid - kunnen ze vrij uitzwemmen naar ze om hun reis naar de geboortegrond, de Sargasso Zee, te voltooien. Daar kunnen ze voor nageslacht zorgen. Voor het herstel van de palingstand door het uitzetten van jonge paling heeft de Nederlandse overheid een bedrag van 1,5 miljoen euro gereserveerd. In de periode van 2010 – 2013 werd jaarlijks € 375.000 beschikbaar gesteld.


 

Voor een gezonde toekomst van de paling zijn de meest effectieve beheermaatregelen noodzakelijk. Uitzet van glasaal is er daar een voorbeeld van, net als de uitzet van pootaal (in kwekerijen kort opgegroeide paling van 3 gram) en het opvangen en overzetten van geslachtsrijpe paling bij gemalen. "Paling kan zichzelf niet redden. We hebben de kust zo goed beschermd, dat jonge paling Nederland nauwelijks in kan en volwassen paling kan er niet meer uit. Daarom helpt de vissector deze palingen", aldus Henk Horsman, secretaris van het Productschap Vis. “Volgende maand zal als laatste fase van dit vierjarige project nog een grote hoeveelheid pootaal worden uitgezet vanuit Harderwijk”. De glasaal die uitgezet wordt is afkomstig van een gecertificeerde visserij in de monding van de rivier de Severn in Zuid-Engeland.

Het uitzetten wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en wordt gecoördineerd door het Productschap Vis. In dit project wordt intensief samengewerkt met de Stichting Dupan (Duurzaam Paling Fonds®).

Vanuit dit fonds investeert de Stichting in de uitzet van jonge paling in Nederland, het over de dijk helpen van volwassen paling en gericht wetenschappelijk onderzoek. In mei staan diverse uitzetprojecten van pootaal gepland. In september start het grootschalige project Paling Over De Dijk, waarbij volwassen paling over de visonvriendelijke barrières naar zee wordt gezet.

Bron: Productschap vis

 Bookmark and Share