Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Ja
52%
Nee
48%
826 stemmen in totaal
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

NeVePaling ongerust over import palingexoot uit Afrika

Geplaatst op donderdag, 29 juli 2010

NeVePaling ongerust over import palingexoot uit Afrika

De branchevereniging van de Nederlandse palinghandelaren, NeVePaling, spreekt haar bezorgdheid uit over een nieuwe bedreiging van de Europese paling (Lat.:Anguilla Anguilla) vanuit Afrika. Met de import van een nieuwe Afrikaanse palingsoort (Lat:Anguilla Mosambica) ook wel bekent als de Madagaskar paling, komen mogelijk ook nieuwe ziekten en parasieten mee. Ondenkbaar is dit zeker niet want in de jaren tachtig van de vorige eeuw, kwam de Anguillocola crassus (zwemblaasworm, d.m.v. larven en eitjes) al mee naar Europa met de import van de Anguilla Japonica (exotische palingsoort uit het Verre-Oosten). Deze Aziatische zwemblaasworm is een parasiet die door de wetenschap als medeverantwoordelijk wordt gezien voor de teruggang van de palingstand binnen het hele leefgebied van de Europese paling. NeVePaling wijst op het grote gevaar dat er nieuwe, voor Europese paling dodelijke ziekten en parasieten mee kunnen komen door de import van de Afrikaanse Madagaskar paling.

Er worden op dit moment, onder andere door Stichting DUPAN, vergaande maatregelen genomen om de palingstand binnen Nederland te verbeteren. Elders in Europa zijn vergelijkbare projecten van start gegaan om paling naar het noodzakelijke zoetwater leefgebied te helpen. Hiernaast nemen diverse overheden binnen Europa kostbare maatregelen om het leefgebied voor de paling beter bereikbaar te maken.


De leden van NeVePaling, die het lot van de paling zeer aan het hart gaat, zijn echter bang dat alle inspanning tevergeefs zullen zijn wanneer er nieuwe ziekten en parasieten met de Afrikaanse Madagaskar paling mee komen naar Europa. Het is volgens voorzitter Alex Koelewijn van de NeVePaling “ best denkbaar dat nieuwe onbekende ziekten en parasieten zelfs het einde kunnen inluiden van de Europese paling. Het is zaak dat er op Europees- en landelijk niveau door de overheden duidelijke voorschriften worden opgesteld aangaande de import van deze exoot. Dit is juist belangrijk, omdat de geschiedenis ons heeft geleerd dat in sommige EU-landen de controle niet altijd even nauwkeurig is. Door onnauwkeurige controles loopt de Europese paling juist kans op besmetting met vreemde uitheemse ziekten en parasieten. Alle inspanningen om de Europese palingstand te verbeteren kunnen dan in één keer te niet worden gedaan. Dat willen we voorkomen.”

Recentelijk verschenen er berichten in de media dat de Afrikaanse paling uit Madagaskar als duurzame vervanger van de Europese paling gezien mag worden. Over bedreigingen voor de Europese soortgenoot staat in dergelijke berichtgeving echter niets. NeVePaling heeft het Wereld Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland, Greenpeace en St. Noordzee en Natuurmonumenten op de hoogte gebracht van haar zorgen en om een spoedige reactie gevraagd. Tot op heden is er nog geen enkele reactie binnen.

NeVepaling voorzitter Alex Koelewijn spreekt van een tweestrijd omdat de Afrikaanse Madagaskar paling ook de redding kan betekenen voor een aantal Nederlandse palingbedrijven en het behoud van de werkgelegenheid bij enkele NeVePaling-leden. Echter stellen de NeVePaling-leden het belang van de Europese paling boven eigen en economische belangen. Het zou onvergeeflijk zijn als om onduidelijke redenen de import van de Afrikaanse Madagaskar paling niet goed gecontroleerd zou worden en de Europese paling daarmee in gevaar zouden worden gebracht.Bookmark and Share