Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

1,5 miljoen palinkjes extra in de natuur

Geplaatst op dinsdag, 3 april 2012

1,5 miljoen palinkjes extra in de natuur

Arnemuiden, 2 april 2012 

In Zeeland en Friesland zijn vandaag 1.500.000 jonge palingen (glasaaltjes) uitgezet. Dat gebeurde in het kader van het herstelproject ‘Uitzet glas- en pootaal’ dat in 2010 startte.  Het project wordt gecoördineerd door het Productschap Vis in samenwerking met de Stichting DUPAN. Het doel is herstel van de palingstand in Nederland.

In het Veerse Meer werden 500.000 glasaaltjes uitgezet vanaf de boten van twee beroepsvissers, Wim de Ridder uit Arnemuiden en Kees en Marcel van de Kreeke uit Wolphaartsdijk. In Friesland werd de glasaal door lokale beroepsvissers verdeeld over de Friese Boezem. De wateren zijn voor het uitzetproject uitgekozen, omdat dit voor de jonge palinkjes uitstekende leefgebieden zijn. Wanneer ze over een aantal jaren volwassen zijn geworden, kunnen ze van daaruit weer terugzwemmen naar open zee.

Magnus van der Meer weegt de glasaaltjes nauwkeurig om het aantal te kunnen bepalen. De pers is weer volop aanwezig. Vader en zoon De Ridder zetten de altjes uit op het Veerse Meer.

Paling kan zichzelf niet redden

Voor een gezonde toekomst van de paling zijn de meest effectieve beheermaatregelen noodzakelijk. Uitzet van glasaal is daar een voorbeeld van. Henk Horsman, secretaris van het Productschap Vis: "Paling kan zichzelf niet redden. We hebben de kust zo goed beschermd, dat jonge paling Nederland nauwelijks in kan. En als ze volwassen is kan de paling niet meer terug naar zee. Daarom helpt de sector deze palingen."

Overheid en sector werken samen

Voor het bijdragen aan het herstel van de palingstand door het uitzetten van jonge paling, heeft de Nederlandse overheid een bedrag van 1,5 miljoen euro gereserveerd. In de periode van 2010 - 2013 wordt jaarlijks € 375.000 beschikbaar gesteld. Voor dat geld wordt een hoeveelheid glasaal en pootaal gekocht. Pootaal is glasaal die in kwekerijen een aantal maanden is opgegroeid om ze weerbaarder te maken. In opdracht van de stichting DUPAN wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van beide soorten uitzet. Ook DUPAN financiert vanuit het Duurzaam Paling Fonds vanaf 2010 de uitzet van glasaal, pootaal en de volwassen, geslachtsrijpe paling (schieraal). Ook dit jaar staan diverse projecten gepland. Het fonds is gericht op een structurele uitzet van paling in de toekomst.

Verantwoordelijkheid nemen

De teruggelopen palingstand is te wijten aan een groot aantal factoren. Het onbereikbare zoete water voor de glasaal is een belangrijke. Maar ook de vele gemalen, waterkrachtcentrales, sluizen en dammen hebben het leefgebied van paling ernstig aangetast. Dat roept om maatregelen. De laatste jaren is de beroepsvisserij al met tweederde teruggebracht, maar er moet nog meer gebeuren. Alex Koelewijn, voorzitter DUPAN: "We zijn in Nederland samen verantwoordelijk voor de teruggang van de palingstand. Laten we daarom ook samenwerken aan het herstel. Ik ben blij dat de overheid zich al jaren inzet. Maar ik hoop dat ook de waterschappen, energiemaatschappijen, sportvissers en NGO's hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Dit jaar starten wij twee projecten in het kader van Paling-over-de-dijk. We rekenen op een breed draagvlak daarvoor. Dan kunnen we het groots aanpakken."

Deze uitzet werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EL&I in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en wordt gecoördineerd door het Productschap Vis. In dit project is intensief samengewerkt met de stichting DUPAN.

bron: DUPANBookmark and Share