Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Exotische kreeft niet gevoelig voor paling

Geplaatst op zaterdag, 28 april 2012

Wageningen, 29 april 2012

Exotische rivierkreeften kunnen een bedreiging zijn voor zoetwater-ecosystemen. Samen met adviesbureau ATKB voerde Alterra, onderdeel van Wageningen UR, onderzoek uit naar mogelijke beheermaatregelen in het veenweidegebied. Uit het onderzoek in de proefsloten op de Sinderhoeve bleek echter dat de inzet van paling als predator niet zo succesvol als verwacht.

 

 

Het praktijkonderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waternet. In delen van het beheersgebied van deze organisaties, met name het veenweide gebied, komen hoge dichtheden exotische rivierkreeften voor. Eerder onderzoek liet zien dat rivierkreeften een nadelige invloed hebben op hun omgeving, wat het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) bemoeilijkt.

Volgens de literatuur is een van de beste maatregelen voor het beheer van kreeftenpopulaties een combinatie van het vangen van volwassen kreeften en het uitzetten van roofvis. Deze aanpak op proefstation ‘De Sinderhoeve’ is onderzocht in experimentele sloten van 40 meter lang. Binnen de 81 dagen die dit experiment duurde kon het effect echter niet duidelijk worden aangetoond. Mogelijk waren de gebruikte jonge kreeften al te groot of was er ‘makkelijker’ eten beschikbaar voor de paling. Als de invloed van paling inderdaad het grootst is op de heel jonge kreeftjes betekent dit dat de periode waarin paling effect kan hebben op kreeftenpopulaties nauw luistert en is dit niet een maatregel die in alle gevallen gegarandeerd tot succes leidt.Bookmark and Share