Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Friesland in een keer 400.000 palingen rijker

Geplaatst op vrijdag, 15 juni 2012

Sector zet 400.000 palingen uit in Friesland

 


Delfstrahuizen, 12 juni 2012 

Dinsdag zijn in het Friese Tjeukemeer en Sneekermeer 400.000 pootaaltjes uitgezet in het kader van het herstelproject ‘Uitzet glas- en pootaal’ dat door het Productschap Vis wordt geleid. Kinderen van een basisschool die onlangs het nieuwe lesmateriaal over ‘het mysterie van de paling’ hebben behandeld in de klas, waren aanwezig voor deze ‘praktijkles’.

 
 

Maar liefst 1.200 kilo pootaaltjes is aangeschaft voor een bedrag ad € 100.000, verdeeld over het Friese Tjeukemeer (300.000 stuks) en Sneekermeer (100.000 stuks). Het betreft in totaal ongeveer 400.000 jonge aaltjes.
Afhankelijk van de groeisnelheid en de natuurlijke sterfte  - ze kunnen bijvoorbeeld worden opgegeten door andere vissen of aalscholvers – zullen volgens de bekend zijnde rekenmodellen van de zeven pootaaltjes er vier een natuurlijke dood sterven. Van de resterende drie aaltjes worden er veelal twee een ‘mannetje’ en één een vrouwtje. Als dit vrouwtje naar de paaigronden zwemt, kan zij ruim een miljoen larven produceren.

Een schoolklas van basisschool De Trieme uit Sintjohannesga was getuige van de tewaterlating van de duizenden palingen. Zij waren onlangs de eerste klas die het nieuwe lespakket ‘Lars en Liz en het mysterie van de paling’ op school hebben behandeld. Na de les in de klas volgde voor hen dit informatieve practicumgedeelte.  De lesbrief met docentenhandleiding zal vanaf komend schooljaar landelijk kunnen worden gebruikt door docenten van groepen 7 en 8 op basisscholen.
 
Voor het bijdragen aan het herstel van de palingstand door het uitzetten van jonge paling heeft de Nederlandse overheid een bedrag van € 1,5 miljoen gereserveerd. In de periode van 2010 – 2013 wordt jaarlijks € 375.000 beschikbaar gesteld.

Voor een gezonde toekomst van de paling zijn de meest effectieve beheermaatregelen noodzakelijk. Uitzet van pootaal is er daar een voorbeeld van, net als de uitzet van de kleinere glasaal en het naar zee terugbrengen van geslachtsrijpe paling. "Paling kan zichzelf niet redden. We hebben de kust zo goed beschermd, dat jonge paling Nederland nauwelijks in kan en volwassen paling kan er niet meer uit. Daarom helpt de vissector deze palingen", aldus Bart Bruggeman, voorzitter van het Productschap Vis.
 
De uitgezette pootaal is afkomstig van glasaal die voor riviermondingen in Frankrijk en Zuid-Engeland is weggevangen en die in een Nederlandse kwekerij enkele maanden is opgekweekt om hem weerbaarder te maken. Duits onderzoek laat zien dat de overlevingskans in de natuur daarmee vergroot wordt.  Wanneer de pootaal is opgegroeid tot volwassen dieren (de zogenaamde schieralen), kunnen ze vrij uitzwemmen naar de paaigronden in de Sargasso Zee om voor nageslacht te zorgen.

De Friese wateren zijn gekozen vanwege het schone water en bodem en de mogelijkheid voor vrije uittrek van de aal. Met het uitzetten van de pootaal wordt een verbeterde uittrek van schieraal beoogd en daarmee een verbetering van de voortplanting, zodat er weer genoeg glasaal op een natuurlijke manier ons land binnen kan zwemmen.

Visser Ep Visser is met zijn boot uitgevaren, met de jonge palingen in de bun. Zorgvuldig heeft hij de palingen te water gelaten. In totaal werden er 400.000 jonge palingen in de meren uitgezet.

 

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EL&I in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en wordt gecoördineerd door het Productschap Vis in samenwerking met de Stichting DUPAN. DUPAN verenigt de Nederlandse viskwekers, vissers en vishandelaren om te werken aan herstel van de aalstand in Nederland.Bookmark and Share