Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Palingstropers benadelen duurzaamheidswerk sport- en beroepsvissers

Geplaatst op dinsdag, 19 november 2013

Palingstropers benadelen duurzaamheidswerk sport- en beroepsvissers

Wageningen, 18 november 2013

Het herstel van de palingstand wordt in heel Nederland ernstig belemmerd door omvangrijke stroperij. Dat stelt de stichting DUPAN (Duurzame Palingsector Nederland) naar aanleiding van de recent geconstateerde gevallen van stroperij op deze vissoort.

Sinds 2009 mogen beroepsvissers in de maanden september tot en met november niet meer op paling vissen. Voor sportvissers geldt dat verbod het hele jaar door. Doel daarvan is om zoveel mogelijk volwassen, geslachtsrijpe paling (schieraal) naar zee te laten trekken om zich daar voort te planten.

Die trektocht naar zee is geen eenvoudige zaak: stuwen, dammen, sluizen en de vele duizenden gemalen die Nederland rijk is, leveren de nodige hindernissen op. Vooral gemalen blijken schadelijk omdat palingen daarin vermorzeld kunnen worden. Om die reden voert de stichting DUPAN sinds vorig jaar – in nauwe samenwerking met de sportvisserij - het project Paling over de Dijk uit. Hierbij vangen beroepsvissers palingen vóórdat zij een gemaal inzwemmen. Daarna worden ze achter het gemaal weer teruggezet. Dit gebeurt onder volledig toezicht van sportvisserij-controleurs. Inmiddels laat de palingstand een voorzichtig herstel zien.

Dit duurzaamheidswerk van sport- en beroepsvissers wordt deels weer teniet gedaan door de grootschalige stroperij op paling die de laatste maanden is geconstateerd. Op bijna de helft van alle 25 locaties waar DUPAN het project Paling over de Dijk uitvoert blijken stropers actief. Er zijn fuiken vernield en gestolen, palingen uit de fuiken gehaald en op verschillende plaatsen zijn illegale fuiken aangetroffen. De werkelijke stroperij is vermoedelijk een veelvoud van wat er is geconstateerd. De inspanningen voor herstel van de palingstand worden hiermee ernstig belemmerd.

Stichting DUPAN veroordeelt deze stroperij ten strengste. Zij roept de opsporingsdiensten op om meer werk te maken van bestrijding van de palingstroperij.

bron: Stichting DUPANBookmark and Share