Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Regels binnenvisserij eenvoudiger

Geplaatst op woensdag, 17 oktober 2012

Regels binnenvisserij eenvoudiger

 


Den Haag, Regels voor de binnenvisserij zijn eenvoudiger gemaakt. Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft een aantal besluiten op het gebied van de binnenvisserij gewijzigd.

 

Geen vergunning meer nodig voor elektrovistuigen

Beroepsvissers hoeven geen vergunning meer aan te vragen voor binnenvisserij met elektrovistuigen. In de praktijk werd op bijna alle aanvragen positief beslist. Naast de algemene regels voor het gebruik van beroepsvistuigen heeft deze vergunningsplicht geen meerwaarde meer maar levert wel administratieve lasten op.

Nachtvisserij met hengel

Ook de visserijwetvergunning om ’s nachts met een hengel te vissen op bijvoorbeeld karper komt te vervallen.

Bij vissterfte of dreiging daarvan mogen de vissen voortaan onmiddellijk met beroepsvistuigen worden opgevist en overgezet naar een nabijgelegen veilig water. Hiervoor hoeft geen ontheffing meer te worden aangevraagd. Zo wordt onnodig dierenleed voorkomen.

Andere wijzigingen regels binnenvisserij

Enkele andere veranderingen als gevolg van de wijziging in de besluiten zijn:

  • Sportvissers mogen het hele jaar door met wormen als aas vissen. Dit was verboden in april en mei, de paaiperiode (tijd van ei-afzetting en -bevruchting). Kwetsbare vissoorten blijven in deze periode onverminderd beschermd. Voor deze soorten geldt dan een terugzetplicht.
  • Sportvissers mogen ook op meerval vissen. Ze moeten de vis wel weer levend terugzetten. Beroepsvissers mogen geen meerval vangen.
  • Er komt een verkoopverbod van vis voor sportvissers. Alleen beroepsvissers mogen nog vis uit de binnenwateren verkopen.
  • De regels voor minimummaten en perioden waarin niet mag worden gevist, worden voor een aantal vissoorten aangepast.

Bron: Ministerie EL&I 10 oktober 2012Bookmark and Share