Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

SEG ingenomen met IUCN beoordeling paling

Geplaatst op donderdag, 19 juni 2014

Londen, 18 juni 2014

SEG-Voorzitter Andrew Kerr zegt ingenomen te zijn met de nieuwste IUCN beoordeling van de Europese aal: "We zijn zeer bemoedigd door het gedetailleerde IUCN verslag. Het vermeldt dat de toestand zodanig is verbeterd dat hun deskundigen de aal nu een 'grensgeval' vinden tussen kritisch bedreigd en bedreigd. Ook meldt het dat 'een meer robuuste beoordeling' mogelijk kan zijn als de aankomsten van glasaal in de toekomt blijven toenemen en beheersmaatregelen voor de aal in stand blijven.

Het verslag werd besproken en samengesteld vóór de meest recente enorme grote aankomst van glasaal in 2014 en voor de vele beschermingsmaatregelen die volgden. Wij hopen dat de stijgende trend de komende jaren door zal zetten en daarmee de weg vrij komen voor een positieve beoordeling.

Dat gezegd hebbende, stemmen wij volledig in met de huidige IUCN conclusie, die aangeeft dat in Europa nog geen tijd is voor zelfgenoegzaamheid en de noodzaak benadrukt om werk te maken van de deblokkering van de trekroutes en het vragen voor aandacht van de belangrijke bedreigingen van de aal in alle levensstadia, zoals turbines, pompen en andere door de mens veroorzaakte belemmeringen en factoren in het leefgebied.

Er is dringende behoefte aan extra gegevens en aanvullend wetenschappelijk onderzoek om daarmee onze activiteiten, het komen tot een meer duurzame paling populatie, te begeleiden.

In de tussentijd, zijn we blij dat de IUCN beoordeling de potentiële waarde inziet van de onmiddellijke directe acties die wij uitvoeren om het herstel van de aalbestanden versneld te bevorderen. Acties zoals “trap and transport” (In Nederland is dat Paling over de Dijk) welke 'wanneer toegepast op migrerende schieraal, ook laag in aantal, (kunnen) deze een aanzienlijk en onmiddellijk effect hebben op ontsnapping en daarmee potentieel een positieve invloed hebben op de paaistand' – SEG zal haar leden ondersteuning blijven bieden wanneer zij dergelijke soort activiteiten in heel Europa proberen uit te breiden ."

 

Bron: www.sustainableeelgroup.comBookmark and Share