Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Start "Paling over de dijk"

Geplaatst op dinsdag, 11 september 2012

Start pilot-project "Paling Over De Dijk"

Woensdag 5 september zijn in Zaandam bij het Zaangemaal in Noord-Holland en bij gemaal Prommelsluis in Kerkwerve op Schouwen-Duiveland in Zeeland de officiële starthandelingen verricht voor het pilot-project "Paling Over De Dijk". Met dit project wordt de onbeschadigde uitrek van volwassen paling en op de duur de groei van de palingstand in Nederland gestimuleerd.

Beroepsvissers van de Noordhollandse Bond van Binnenvissersen van de Federatie van Beroepsvissers Zuidwest Nederland vangen de komende drie maanden de volwassen en geslachtsrijpe paling met fuiken vlak voor de pompen van de gemalen op en geven deze direct achter de waterbarrière hun vrijheid weer terug. De komende drie maanden, tot eind november, zal  een aantal keren per week, bij in totaal elf gemalen, vier in Noord-Holland en zeven in Zeeland dit gedaan worden. Door dit project kan de volwassen paling tijdens onbeschadigd ontsnappen en vervolgens naar open zee trekken om voor nageslacht te zorgen. Uiteindelijk kan dit project ervoor zorgen dat er weer meer jonge palingen aan de kust van Nederland komen.

Bij de Prommelsluis in Kerkwerve wordt de paling bij Bram van den Hoek  aan boord gehaald. De controleur van Sportvisserij Zuid-West gaat elke fuiklichting mee en garandeert zo dat alle gevangen palingen aan de andere kant van het gemaal weer de vrijheid terug krijgen.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid

De gezamenlijke gebruikers en beheerders van ons binnenwater (beroepsvissers, sportvissers, waterschappen, provincies) zijn bezorgd over de lage stand van paling in de Nederlandse binnenwateren. Tot het moment dat alle waterbarrières zijn aangepast en paling er dus zelfstandig langs kan, wordt met het project "Paling Over De Dijk" een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van de paling als soort.

Het project wordt breed gedragen door partijen die zich om de visstand van het binnenwater bekommeren. Provincies, waterschappen en regioafdelingen Mid-West en Zuid-West van Sportvisserij Nederland onderstrepen allen het belang van goede migratie-mogelijkheden voor trekvissen. Hierbij is vrij zwemmen van zoet naar zout en vice versa noodzakelijk

 

Samenwerkende organisaties

In Noord-Holland wordt dit project mogelijk gemaakt met een  subsidie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en  Sportvisserij Mid-West. In Zeeland wordt dit project mede-mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen en Sportvisserij Zuid-West. Stichting DUPAN draagt financieel bij met o.a. een vergoeding voor de uitvoerende vissers. Deze vergoeding komt uit het Duurzaam Paling Fonds®, het blauwe logo dat op steeds meer palingproducten te vinden is.

Overige partners bij dit project zijn de Visstand Beheer Commissie Hollands Noorderkwartier, de Noordhollandse Bond van Binnenvissers, de Federatie van Beroepsvissers Zuidwest Nederland , het ministerie van EL&I en de Nederlandse Voedsel  en Warenautoriteit (NVWA).  De coördinatie van het project wordt verzorgd door Stichting DUPAN.

Bij het Zaangemaal in Zaandam weegt visser Arnold Werkhoven zijn 'schieraal'  samen met de contorleur van Sportvisserij Mid-West. Alle vangsten worden nauwgezet geregistreerd.

100% controle = 100% garantie op uitzet

In de 'gesloten periode', vaan september tot en met november, mag er in Nederland niet op paling worden gevist. Om dit project  mogelijk te maken heeft het Ministerie van EL & I  een ontheffingaan Stichting DUPAN afgeven. De 100% controle in dit project garandeerd dat alle gevangen volwassen palingen over de dijk' worden geholpen. Palingen die niet volwassen zijn gaan direct weer terug in het water waar deze gevangen worden.

Sportvissers in Noord-Holland en Zeeland nemen deze controles voor hun rekening. Dat betekent dat bij elke lichting van een fuik een controleur aanwezig is. Gezamenlijk tellen, meten en wegen zijn de gevangen schieralen en zorgen zij voor registraite. Hiermee    ontstaat na afronding van dit project een gedetailleerd beeld van schieraal trek bij deze knelpunten.

 

bron en foto's: Stichting DUPANBookmark and Share