Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Tweede Kamer prijst DUPAN 'paling over de dijk

Geplaatst op maandag, 20 februari 2012

Tweede Kamer prijst 'paling-over-de-dijk'- financiering DUPAN

Afgelopen woensdag vergaderde de vaste kamercommissie EL&I over Visserij. Daarin werd door de meerderheid van de politieke partijen in de 2e Kamer en door staatssecretaris Bleker zeer positief gesproken over de bereidheid van DUPAN om 'paling-over-de-dijk' - acties te helpen financieren. De staatssecretaris sprak zijn waardering uit voor de bereidheid van DUPAN om 'paling-over-de-dijk' mee te financieren. Hij gaf aan dat begonnen moet worden met de top-30-migratieknelpunten, waarbij het zwaartepunt van AODD acties bij de Unie van Waterschappen en sport- en beroepsvisserij moet liggen.

Geen financiële hulp voor uitzet schieraal
Eerder dit jaar bleek dat alle partijen die zich met de toekomst van paling bezighouden, voorstander zijn van 'paling-over-de-dijk' - acties. De Unie van Waterschappen, Sportvisserij, de ministeries van EL&I en I&M ondersteunen de gedachte, maar kunnen tot op dit moment geen gelden vrijmaken om de acties ook daadwerkelijk uit te voeren. Er is geld nodig voor onder andere de betaling van de beroepsvissers die de paling gaan overzetten en voor controle en handhaving.

Duurzaam Paling Fonds wel beschikbaar
De mogelijkheden voor paling om naar open zee te trekken zijn gering door de grote hoeveelheden barrières als sluizen en gemalen. De mens zal de paling een handje moeten helpen, zo luidt het credo van DUPAN. Om herstel van de palingstand in de Nederlandse binnenwateren mogelijk te maken, heeft DUPAN in 2010 het Duurzaam Paling Fonds opgericht. Over paling die aan de consument wordt geleverd, wordt een afdracht betaald aan het fonds. Sinds januari 2012 is het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven die paling verhandelen bij het fonds aangesloten en dragen zij af over de verkopen van paling voor de consumentenmarkt. Vanaf eind vorig jaar heeft DUPAN structureel geld beschikbaar om uitzetprojecten voor jonge paling (glasaal en pootaal) en 'paling-over-de-dijk' te financieren.

DUPAN: wie volgt?
Nu de financiering van 'paling-over-de-dijk' - acties de grootste hindernis lijkt om op korte termijn te komen tot een substantiële bijdrage aan het aalherstel, heeft DUPAN aan de tweede kamer kenbaar gemaakt, dat zij een belangrijke deel van de kosten van 'paling-over-de-dijk' - acties voor haar rekening wil nemen. Met deze financiering wil DUPAN ook een aanzet geven om andere partijen en overheden te bewegen, om via deze acties bij te dragen aan het herstel van de palingstand. De VVD en de PVV zinspeelden daar woensdag in hun reacties al op

Via DUPAN kan nog dit jaar via een pilot een begin worden gemaakt met 'paling-over-de-dijk'.  Kansrijke gebieden daarbij zijn in eerste instantie de afgesloten wateren in de provincie Zeeland en in de Hoekse Waard en wellicht de regio Noordzeekanaal.

Wij houden u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen rond 'paling-over-de-dijk'.

Alex Koelewijn
Voorzitter Stichting DUPANBookmark and Share