Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Vissers helpen vuistdikke palingen over de dijken

Geplaatst op vrijdag, 20 september 2013

Vissers helpen vuistdikke palingen over de dijken


 

Woensdag 18 september, Nieuwendijk-Zuid Beijerland, gemeente Kortendijk

Woensdagochtend is in de Hoekse Waard bij gemaal De Eendragt de officiële starthandeling verricht voor het project Paling Over De Dijk. Met dit project worden op 25 locaties verspreid over Nederland volwassen palingen veilig over de dijk gezet. Dat is nodig omdat palingen zich in de oceaan voortplanten, maar de kust zelfstandig niet of nauwelijks kunnen bereiken. Beroepsvissers en sportvissers steken daarom de handen uit de mouwen om de palingen op weg te helpen. Hiermee wordt de door dammen, dijken, gemalen en waterkrachtcentrales onderbroken levenscyclus van de paling weer hersteld.

Beroepsvisser Aart van der Waal van de Combinatie van Beroepsvissers ving met zijn fuiken, in het bijzijn van controleurs Arie de Rooij en Kees van Veldhoven van Sportvisserij Zuidwest Nederland, de enorme, vuistdikke palingen vlak voor de pompen van het gemaal weg en liet deze daarna meteen weer vrij in het Haringvliet. Vanuit het Haringvliet kunnen de palingen ontsnappen naar zee. Tot eind november gebeurt dit een aantal keren per week bij 24 gemalen en een waterkrachtcentrale verspreid over Nederland. Daardoor kunnen tienduizenden palingen tijdens het trekseizoen de waterbarrières overwinnen en naar open zee ontsnappen om voor nageslacht zorgen. Een volwassen paling kan wel tussen een en vier miljoen eieren produceren, waaruit dan weer jonge palingen voortkomen. Op die manier kan er uiteindelijk weer meer jonge paling aan onze kust komen.

De gezamenlijke gebruikers en beheerders van ons binnenwater (beroepsvissers, sportvissers, en waterschappen) zijn bezorgd over de lage palingstand in de binnenwateren van Nederland. Zolang de waterbarrières niet zijn aangepast en paling er niet zelfstandig langs kan, wordt met het project Paling Over De Dijk een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van de paling als soort. Paling Over De Dijk is een aanvullende maatregel op de Europese aalverordening en het Nederlands aalbeheerplan. Het project is een initiatief van Stichting DUPAN en heeft veel steun in Brussel en bij de landelijke politiek.

Projectfinanciering
De vissers worden per uur betaald vanuit het Duurzaam Paling Fonds. DUPAN verkreeg een aanvullende financiering voor dit project door middel van subsidie. De verleende subsidie valt onder de Collectieve acties in de visketen en is voor de helft afkomstig uit het Nederlandse Operationeel Programma “Perspectief voor een duurzame visserij” en voor de helft uit het Europees Visserij Fonds.

Samenwerkende organisaties
In dit project werkt de Stichting DUPAN samen met Vereniging Kust & Zee. Vanuit de Combinatie van Beroepsvissers werken mee: Friese Bond van Binnenvissers en de Federatie van Beroepsvissers Zuidwest Nederland. Vanuit de sportvisserij werken mee: Sportvisserij Fryslân, Sportvisserij Midwest Nederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Hengelsportfederatie Midden Nederland. Vanuit de waterschappen werken mee: Wetterskip Fryslân, , Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet, Waterschap Hollandse Delta, en Waterschap Scheldestromen. Bij de WKC wordt samengewerkt met Rijkswaterstaat en NUON. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van EZ en het Europees Visserijfonds. Het project wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN.Bookmark and Share