Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Zeeuwse sluizen open voor natuur

Geplaatst op vrijdag, 26 februari 2010

Zeeuwse sluizen langer open voor natuur

In Zeeland gaat eind februari een proef van start met 'natuurlijk sluisbeheer'. Concreet betekent dat dat Rijkswaterstaat een aantal sluizen iets vaker en iets langer open zet. Het gaat om verbindingen met de Oosterschelde, bij overgangen tussen zoet en zout water. Rijkswaterstaat werkt bij de proef samen met onder andere het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de schelpdiersector. Delta’s zijn van nature zeer voedselrijk door de vermenging van zoet en zout water. De productiviteit van een delta ligt gemiddeld 20 keer hoger dan die van open zeewater. Daardoor zijn delta’s van doorslaggevend belang voor schelpdieren en als kraamkamer voor veel vissoorten.

Het toelaten van meer voedselrijk, zoet water, kan de waterkwaliteit in de (zoute) Oosterschelde verhogen. Ook kan het langer openen van de sluizen een positief effect hebben op de trek van vissen. De effecten worden nauwkeurig gemeten. Deze zomer worden de eerste resultaten van de proef verwacht. De sluizen die bij de proef betrokken zijn (de Bersgediepsluis en de Krammersluizen), vormen cruciale verbindingspunten tussen het zoete ecosysteem in het Volkerak-Zoommeer en de zoute Oosterschelde. De schuiven in de sluisdeuren zullen op van tevoren bepaalde momenten en dagen, bij laag water in de Oosterschelde, worden geopend of iets langer open blijven staan. Daardoor kan er meer zoet water de Oosterschelde in stromen dan normaal het geval is. De proef is echter wel beperkt van omvang: het effect zal daardoor slechts plaatstelijk meetbaar zijn.

Wel zijn de resultaten van belang voor beslissingen over het toekomstig waterbeheer in de Zeeuwse delta. Zowel de natuur als de schelpdierkwekers in de Oosterschelde hebben groot belang bij voedselrijk water. Rijkswaterstaat zal bij de sluizen onder andere het zoutgehalte van het water meten. Ook de groei van schelpdieren wordt door deskundigen gecontroleerd. Om na te gaan of de proef met het sluisbeheer ook een positief effect heeft op de migratie van vissen, wordt volgens een schema 30 keer ’s nachts gevist om te zien welk vissen de sluizen passeren.


Bookmark and Share