Uw mening telt

VISwijzer over paling"De VISwijzer geeft vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Op zich een goed instrument om consumenten te begeleiden bij het maken van een keuze. Paling krijgt van de VISwijzer een rode (liever niet) beoordeling. NeVePaling vindt de beoordelingsmethodiek die de VISwijzer gebruikt echter ongeschikt voor soorten die migreren van zout naar zoet en vice versa. Paling is zo'n soort met een katadrome leefwijze. Door paling te beoordelen als een schol of kabeljauw maakt de VISwijzer volgens ons een onjuiste beoordeling.  NeVepaling leden willen hierover graag in gesprek met de Good Fish Foundation, de organisatie achter de VISwijzer. "Is een open dialoog tussen Good Fish Foundation en de palingsector een goede manier om te komen tot een groene beoordeling voor paling op de VISwijzer?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Franse glasaalvissers in staking met steun WNF Frankrijk.

Geplaatst op dinsdag, 1 februari 2011

Glasaaltjes zijn circa 7 cm lang en geheel doorzichtig

Franse glasaalvissers in staking met steun WNF Frankrijk.

 

Limmen, 1 februari 2011

 

In december 2010 heeft de Europese commissie in Brussel besloten dat er geen export meer mag plaatsvinden van Anguilla Anguilla (Europese paling) buiten Europa. Dit, om een sneller herstel en instandhouding van de soort te bevorderen. Onder druk van het Wereld Natuur Fonds Nederland is vanaf 2009 om dezelfde reden een vangstverbod ingesteld voor de maanden september, oktober en november. Dit verbod geldt voor een periode van drie jaar.

 

De Franse glasaalvissers zijn, met steun van het Wereld Natuur Fonds Frankrijk, in staking gegaan. Zij willen hiermee de mogelijkheid afdwingen glasaal te exporteren naar Azië.

Het bevreemd Voorzitter Alex Koelewijn van de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren dat het WNF heeft aangedrongen op het hervatten van de export van glasaal richting het Verre Oosten. Het advies van het WNF Frankrijk is uitermate schadelijk voor het herstel van de soort binnen Europa en voor de NeVePaling dan ook onbegrijpelijk.

 

Het probleem van de paling is zijn ingewikkelde leefwijze. Geboren op ruim 6000 kilometer afstand van Europa komen de kleine doorzichtige glasaaltjes met miljoenen tegelijk aan voor de Europese kusten. Eenmaal aangekomen trekt de jonge paling de zoete wateren in om daar op te groeien tot volwassen paling om vervolgens weer terug te trekken naar de Oceaan waar de hele cyclus van vooraf aan begint. Echter grote delen van de Europese kusten zijn hermetisch afgesloten voor trekvissen. De jonge paling kan de zoete wateren bijna niet bereiken en de volwassen paling kan door de barrières onmogelijk aan de terugreis beginnen.

 

Het is dus van belang dat er vrije migratieroutes komen voor trekvissen als de paling. Zolang die er niet zijn zullen wij de paling moeten helpen anders redt deze het niet. De Nederlandse palingsector heeft samen met Stichting DUPAN een herstelprogramma in werking gezet dat het herstel moet bevorderen. Dit programma wordt mede door ontvangen gelden via het Duurzaam Paling Fonds (exploitatie van paling binnen Europa)gefinancierd. In het voorjaar van 2010 heeft de Stichting een kleine 2 miljoen stuks glasaal uitgezet in de Nederlandse binnenwateren. Een uiterst kostbare zaak want 1 kilo glasaal kost al snel 400 tot 500 euro. De glasaal die op dit moment in Frankrijk gevangen wordt kan prima gebruikt worden voor herstel maatregelen. Sterker nog, dit staat zelfs letterlijk in het Europees herstelplan voor paling.

 

Volgens Voorzitter Koelewijn gebruikt het WNF Frankrijk wel een heel bijzonder argument voor het hervatten van de export naar Azië. Zij beweren namelijk dat de Franse vissers door het exportverbod een te lage prijs ontvangen. Wanneer export wel mogelijk zou zijn geweest dan zouden de 171 Franse glasaalvissers meer verdienen en dus eerder stoppen met vissen. Die bewering van WNF Frankrijk is zeer tegenstrijdig met hetgeen WNF Nederland beweerd.

 

WNF Nederland heeft er middels een actieve campagne voor gezorgd dat de paling zo goed als uit de Nederlandse schappen is verdwenen waardoor de kwekers niet meer durven te investeren in glasaal. Hoe tegenstrijdig wil je het hebben? “aldus Alex Koelewijn”. Dit had voorkomen kunnen worden door overleg met de sector en het opvolgen van de adviezen voorkomend uit het door het LEI opgestelde rapport (report 2010-044) in opdracht van het WNF. Dit was de manier geweest om aalherstel te bevorderen. De glasaalvissers zouden op deze manier voldoende geld ontvangen voor hun voortbestaan, de kwekers zouden weer durven te investeren door een constante vraag vanuit de retail, grootwinkelbedrijven horeca, visdetaillisten en ambulante handel en middels het Duurzaam Paling Fonds zou er geld binnen komen om de uitzet van voldoende glasaal te kunnen realiseren. De glasaalvangsten zijn op dit moment groter dan vorig jaar, wat achteraf het beste jaar van het laatste decennia bleek te zijn. Juist nu het aanbod groot is moet een zo groot mogelijke hoeveelheid glasaal binnen Europa gebruikt worden voor herstel maatregelen. Vorig jaar werden er al 52 miljoen jonge palingen uit Frankrijk geëxporteerd naar gebieden buiten Europa. Om dit vervolgens in 2011 te herhalen is volgens de Voorzitter van NeVePaling een hele slechte zaak en staat haaks op de Europese plannen voor herstel. Koelewijn hoopt op ingrijpen van de Europese Overheid en is uitermate verbaasd over de tegenstrijdige adviezen van WNF Frankrijk en WNF Nederland.Bookmark and Share