Uw mening telt

VISwijzer over paling"De VISwijzer geeft vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Op zich een goed instrument om consumenten te begeleiden bij het maken van een keuze. Paling krijgt van de VISwijzer een rode (liever niet) beoordeling. NeVePaling vindt de beoordelingsmethodiek die de VISwijzer gebruikt echter ongeschikt voor soorten die migreren van zout naar zoet en vice versa. Paling is zo'n soort met een katadrome leefwijze. Door paling te beoordelen als een schol of kabeljauw maakt de VISwijzer volgens ons een onjuiste beoordeling.  NeVepaling leden willen hierover graag in gesprek met de Good Fish Foundation, de organisatie achter de VISwijzer. "Is een open dialoog tussen Good Fish Foundation en de palingsector een goede manier om te komen tot een groene beoordeling voor paling op de VISwijzer?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Glasaal export goedgekeurd na blokkade havens

Geplaatst op maandag, 15 februari 2010

Glasaal export goedgekeurd na blokkade havens
Limmen, 15 februari 2010 - Het bestuur van de NeVePaling (Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren) heeft met verbijstering vernomen dat toestemming is gegeven om een grote hoeveelheid glasaal vanuit Frankrijk te exporteren. De vereniging bepleit glasaal te gebruiken voor herstelmaatregelen binnen Europa.

Voorzitter Alex Koelewijn legt uit: "De Europese paling, dus ook de  Franse glasaal, mag volgens CITES niet zonder vergunning buiten haar oorspronkelijke leefgebied worden geëxporteerd. Paling staat sinds begin 2009 onder internationale bescherming door opname in de CITES appendix II, de afdeling voor soorten die niet direct met uitsterven bedreigd worden, maar er is wel sprake van zorg om de aalbestanden. Exportvergunningen voor paling worden om die reden alleen verstrekt als aangetoond is dat de onttrekking geen nadelige gevolgen heeft voor het natuurlijke bestand." Het aantal palingen dat nu naar het Verre Oosten verhuist is ruim 20% groter dan de Noord-Europese consumptie in 2008. Europese glasaal gebruiken voor herstelmaatregelen binnen Europa verdient de voorkeur van de NeVePaling. "Het is toch een enorm gemistekans dat deze 52 miljoen glasaaltjes niet gebruikt worden voor verdere herstelmaatregelen binnen Europa.". De Nederlandse palingsector zet zich in om met regelmaat hoeveelheden paling uit te zetten buiten de dijken om zich te kunnen verplaatsen naar hun voortplantingsgebied, hetgeen door de genoemde export vanuit Frankrijk negatief wordt beïnvloed. Het verlenen van de uitvoervergunning heeft volgens Koelewijn wel een positieve kant: "Het bevestigt dat er in de ogen van de wetenschappers voldoende glasaal en paling is. Dat is goed nieuws voor de palingliefhebber".
 
Europese visserijtoezichthouders geven aan dat het verbod op de uitvoer van Europese glasaal (baby paling) opgeheven is. Zowel de Franse regering, de Europese Unie als CITES (Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten tussen 180 landen) hebben hun goedkeuring gegeven. De uitvoer van 14.000 kilo Franse glasaal naar het Verre Oosten is daarmee mogelijk gemaakt. De Europese glasaal wordt in het Verre Oosten, o.a. China, Taiwan en Japan, gebruikt als grondstof voor lokale palingmesterijen om tenslotte gebruikt te worden in Oosterse gerechten. Voor de Franse glasaalvissers betekent de goedkeuring een overwinning en het einde van de blokkade van de haven van Saint-Nazaire. Met een vierdaagse blokkade, een geënsceneerde symbolische actie, klaagden de Franse glasaalvissers over lage prijzen en uitvoerbelemmeringen. Voor de blokkade was de prijs voor een kilo glasaal 200 euro, direct na het openstellen van de grenzen is de prijs tot 850 euro per kilo gestegen.


Bookmark and Share