Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Nieuwe Inkoopgids “Goede Vis” Stichting de Noordzee staat vol onwaarheden

Geplaatst op donderdag, 1 december 2011

Nieuwe Inkoopgids “Goede Vis” Stichting de Noordzee staat vol onwaarheden

 

Limmen. 30 november 2011

De onlangs door Stichting Noordzee geïntroduceerde inkoopgids Goede Vis staat, in ieder geval voor wat de factsheet paling betreft, vol onwaarheden. Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling) in een brief die zij verstuurd heeft aan alle belangenorganisaties en de leden van de Visserijcommissie van de Tweede Kamer.

 

Stichting de Noordzee doet naar buiten toe blijken dat de inkoopwijzer in samenwerking met de visserijsector is samengesteld. Echter de leden en het bestuur van NeVePaling plaatsen daar grote vraagtekens bij. Vanuit NeVePaling is Stichting de Noordzee gewezen op een groot aantal fouten in de conceptversie. Enige verdere vorm van communicatie met Stichting de Noordzee is hierover nooit geweest. Dat het commentaar echter wel is ontvangen blijkt uit de definitieve versie waarin een stukje tekst van NeVePaling, als reactie op de Inkoopgids, letterlijk is overgenomen. Op een groot aantal punten blijft Stichting de Noordzee jammer genoeg onwaarheden verkondigen.

foto: Goede Vis inkoopgids staat volgens viskenners vol onwaarheden

Zo spreekt de Inkoopwijzer over het vangen van paling met de Aalkuil, een vangstmethode die al ruim 40 jaar verboden is! Ook spreekt Stichting de Noordzee over gevaarlijke paling uit de Biesbosch, een gebied waar vissen op paling bij wet verboden is. Via het legale circuit is dit soort vis volgens NeVePaling niet te koop. Wat of wie de kennisbronnen zijn van Stichting de Noordzee met betrekking tot het advies over paling blijven, buiten Sportvisserij Nederland, onduidelijk. Dat deze bronnen oud en achterhaald zijn staat vast.NeVePaling stuurde diverse aangetekende brieven naar Stichting de Noordzee om opheldering te vragen maar antwoord heeft de vereniging tot op heden niet mogen ontvangen.

Ook zetten de leden van NeVePaling vraagtekens bij de in de Inkoopgids genoemde partners van Stichting deNoordzee. St. Vakopleiding Vis (STIVAVI) en Mayonna BV staan met logo en adresgegevens als samenwerkingspartners in de Inkoopgids genoemd. NeVePaling, heeft beide per brief om uitleg gevraagd maar nog geen reactie mogen ontvangen. NeVePaling roept andere brancheverenigingen in de vissector op om de beoordeling van vissoorten in de nieuwe Inkoopgids van Stichting de Noordzee aan een onderzoek te onderwerpen.Bookmark and Share