Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Palingbranche maakt geld vrij voor Aalherstelplan

Geplaatst op woensdag, 17 maart 2010

Palingbranche maakt geld vrij voor uitvoering van het  AalherstelplanLimmen, 12-03-2010

Tijdens de algemene ledenvergadering van de NeVePaling in Akersloot op 10 maart 2010 hebben de leden unaniem besloten om een heffing in te stellen die ten goede komt aan het herstel en de instandhouding van de soort. De gelden zullen in een nog op te richten stichting in een fonds worden beheerd. De NeVePaling, de branchevereniging die 90% van de Nederlandse palinghandel vertegenwoordigd, denkt met dit besluit extra middelen te kunnen genereren bovenop de reeds door de Overheid beschikbaar gestelde financiële bijdrage. Op deze manier kan er extra worden ingezet op projecten waarbij glasaal en pootaal zal worden opgekocht om deze vervolgens uit te zetten op selectieve plaatsen binnen Nederland waarbij de paling zal worden teruggegeven aan de natuur.

Verder staat migratiehulp voor volwassen paling hoog op de prioriteitenlijst van de NeVePaling. Veel van de volwassen palingen vinden tijdens hun trek naar open zee en gruwelijke dood in één van de 4600 watergemalen die Nederland rijk is. Dit is belangrijk omdat we zelfs in de 21ste eeuw nog niet weten hoe de paling zich voortplant. Nederlandse wetenschappers hebben de laatste jaren al veel vorderingen gemaakt in de onderzoeken hier naar, echter ontbreekt het hun vaak aan financiële middelen. Het nieuwe ‘palingfonds’ geeft de consument de mogelijkheid een keuze te maken in een palingproduct welke bijdraagt aan herstel en instandhouding van de soort door ecologisch beheer van de palingstand. De Nederlandse traditie blijft op deze manier gegarandeerd.


Bookmark and Share