Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Palinghandelaren hekelen gekronkel over paling

Geplaatst op donderdag, 15 april 2010

Palinghandelaren pleiten voor degelijk onderzoek naar de palingstand

Limmen 14 april 2010,

De Nederlandse palinghandelaren, die zich hebben verenigd in de NeVePaling, hekelen de voortdurende discussie over de vangst, kweek en verwerking van paling in Nederland. Voorzitter Alex Koelewijn van NeVePaling erkent dat het beter moet met de paling. Daarom hebben ondernemers recent de handen ineen geslagen voor een verantwoorde omgang met de paling in Nederland. Dat betekent dat zij structureel miljoenen jonge visjes uitzetten in het oppervlaktewater en de volwassen palingen helpen de paaigronden in de Sargassozee te bereiken. Daarnaast worden diervriendelijke methoden ingevoerd voor de verwerking van vis.


NeVePaling wil vooral dat er een einde komt aan de onduidelijkheid over de visstanden. "Hoewel de glasaalpopulatie in de kustwateren de afgelopen jaren is gedaald, is er dit seizoen in de Franse wateren – het belangrijkste vangstgebied voor glasaal – een stijging van 50% waargenomen", stelt Koelewijn. "De handel moet nu voortdurend reageren op de commotie die er is. Supermarkten halen paling uit het schap omdat die niet duurzaam zou zijn, maar er zijn ook bedrijven die dat besluit herzien. Daarmee is niemand gediend. Ook de wetenschap heeft de antwoorden niet. Wij vinden daarom dat er degelijk onderzoek moet komen naar de palingstand, zodat we met de juiste oplossingen voor een duurzaam beheer kunnen komen."

De Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling) is in december 2009 opgericht en vertegenwoordigt 95% van de palinghandel in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van de palinghandelaren in relevante overlegplatformen met het ministerie van LNV, Productschap Vis, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en NGO's. De NeVePaling streeft naar een duurzame, ecologisch verantwoorde exploitatie van een gezonde aalstand in Nederland door stimulering van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling van duurzame methoden voor visserij, kwekerij en verwerking.


Bookmark and Share