Uw mening telt

VISwijzer over paling"De VISwijzer geeft vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Op zich een goed instrument om consumenten te begeleiden bij het maken van een keuze. Paling krijgt van de VISwijzer een rode (liever niet) beoordeling. NeVePaling vindt de beoordelingsmethodiek die de VISwijzer gebruikt echter ongeschikt voor soorten die migreren van zout naar zoet en vice versa. Paling is zo'n soort met een katadrome leefwijze. Door paling te beoordelen als een schol of kabeljauw maakt de VISwijzer volgens ons een onjuiste beoordeling.  NeVepaling leden willen hierover graag in gesprek met de Good Fish Foundation, de organisatie achter de VISwijzer. "Is een open dialoog tussen Good Fish Foundation en de palingsector een goede manier om te komen tot een groene beoordeling voor paling op de VISwijzer?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Stichting De Noordzee weigert overleg met palingsector

Geplaatst op vrijdag, 16 mei 2014

Persbericht Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren

 

Limmen, 16 mei 2014

*****************************************************************************************************

 

St. De Noordzee weigert overleg met palingsector

 

Limmen, 16 mei 2014

Het commentaar dat een medewerkster van Stichting De Noordzee (SDN) op 2 april in het 8 uur journaal gaf, de dag dat er in Nederland gestart werd met de uitzet van miljoenen glas-, en pootaaltjes, was voor de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling) reden om een aantal vragen te stellen aan de natuurbeschermers van SDN.

 

Hoewel SDN op haar website onder de kop Over Ons- Visie vermeldt: “toegankelijk, dialoog aangaan, oplossingsgericht, grote dossierkennis, open in de communicatie, en goed aanspreekbaar.” te zijn blijkt daar in de praktijk helemaal niets van, sterker nog tot op heden verschuild SDN zich als het om inhoudelijke discussie rondom paling gaat.


Ook vermeldt de tekst: “SDN’ers denken niet in problemen maar in oplossingen. Complexe vraagstukken brengen we overzichtelijk in kaart, om, op vaak creatieve wijze, oplossingen te vinden die voor verschillende partijen acceptabel zijn. SDN werkt samen met belangrijke stakeholders en gebruikers om structureel verder te komen.” Ook deze woorden klinken veelbelovend maar het zijn loze woorden aldus de NeVePaling en haar leden.

 

Tot aan vandaag heeft de Nederlandse verenigde palinghandel de afgelopen zes weken drie keer geprobeerd een antwoord te krijgen van SDN (zie: informatiecentrum op www.nevepaling.nl). De natuurbeschermers uit Utrecht hebben niet gereageerd, zelfs een simpele ontvangstbevestiging is SDN blijkbaar te veel.

De leden van de NeVePaling betreuren de hele gang van zaken die de ontwikkeling tot een duurzaam systeem van benutting duidelijk in de weg staat.

Niet alle natuurbeschermers nemen een dergelijk extreem standpunt in als SDN. Dat blijkt onder andere aan het standpunt van Vereniging Kust en Zee, het Nederlandse onderdeel van het Europese Coastal & Sea Union. Deze organisatie spreekt en werkt in Nederland structureel samen met St. DUPAN om zo de palingstand en de palingsector verder te verduurzamen.

 

NeVePaling leden vragen zich af hoelang SDN nog gezien mag worden als een toegankelijke en oplossingsgerichte organisatie zoals SDN zichzelf omschrijft. Als dat echt zo zou zijn zou het, in de ogen van de leden van NeVePaling, voor SDN toch eenvoudig moeten zijn een fatsoenlijke dialoog met de NeVePaling aan te gaan. Blijkbaar denken de bestuursters bij SDN daar anders over.

Over de waarde en objectiviteit van de VisWijzer van SDN kunnen wat de NeVePaling betreft vraagtekens worden geplaatst. In ieder geval blijkt overduidelijk dat wanneer het over paling gaat, SDN haar mooie beloftes als dialoog aangaan, en samenwerken met stakeholders om structureel verder te komen, niet waarmaakt. NeVePaling betreurt de opstelling van de natuurbeschermers en zelfbenoemde viskenners uit Utrecht.

 

Klik voor de brieven die NeVePaling aan Noordzee stuurde hier

 Bookmark and Share