Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Nederland Waterland

Problemen die de palingen ondervinden tijdens hun leven in Nederland

Verlies aan leefgebied is één van de oorzaken van de teruggang in de palingstand. Gemalen, sluizen, stuwen, dammen en dijken vormen vaak grote hindernissen voor zowel jonge als volwassen palingen.

http://www.cvo.wur.nl/ZNT_Image.asp?File=FILE_DIR/07-05-2009_10-16-04_35_aal1.jpg&Height=443&Width=288&Sharpen=0Probeer als jonge of volwassen paling dit soort afsluitingen maar eens te overwinnen. Op deze foto is de sluis bij IJmuiden zichtbaar tijdens glasaal intrek bemonstering. Voor de glasaal die van zee komt is dit een bijna onneembare vesting.

Om u een idee te geven van het grote aantal hindernissen vindt u hieronder een overzichtskaart van gemalen, sluizen en stuwen, die een barrière vormen voor de palingen. Let vooral op het grote aantal.Palingen lopen in Nederland groot gevaar opgegeten te wordenhttp://www.ketelbrug.nl/TP_vogels/foto%27s/foto%202010/MR_Blauwe%20Reiger%202kj%20met%20Paling%2020100102.jpghttp://www.goettinger-tageblatt.de/var/storage/images/gt-et/nachrichten/goettingen/uebersicht/angler-fordern-fangverbot-fuer-glasaal/4310156-1-ger-DE/Angler-fordern-Fangverbot-fuer-Glasaal_ArtikelQuerKlein.jpgRiooloverstorten zorgen bij zware regenval voor grote hoeveelheden
zuurstofarm water in het oppervlaktewater waar de paling in leeft.

Dit met dodelijke gevolgen voor de paling.

http://www.compleetfm.nl/content/16271/news/clnt/3262416_1_640.jpg?76201093548

Kapotte paling door gemalen en WKC ( geknakte paling)

Volwassen paling die naar open zee zwemmen om te gaan paaien vinden vaak de dood in een gemaal of waterkrachtcentrale. Nederlandse oppervlakte wateren liggen voor het grootste gedeelte onder zeeniveau. Daarom heeft Nederland een grote hoeveelheid gemalen die de inwoners van Nederland droge voeten garanderen. Helaas betaald de paling dit vaak met een gruwelijke dood.

Wist u dat er in het stroomgebied van de Rijn maar liefst 2500 waterkrachtcentrales zitten? Eenmaal geknakt kan een paling natuurlijk nooit meer jongen krijgen.

Hieronder een afbeelding van een geknakte paling door een gemaal of waterkrachtcentrale.

Deze volwassen paling zal zich nooit meer voortplanten omdat ze "geknakt" is een een Nederlands watergemaal.Uitzet volwassen paling

Om te voorkomen dat volwassen palingen "geknakt" worden hebben de Nederlandse palingvissers een plan ontwikkeld om volwassen palingen naar open zee te begeleiden. Om diverse onduidelijke redenen is juist dat plan door de Europese Unie in Brussel in het najaar van 2009 afgekeurd.

Hieronder een afbeelding van de uitzet van volwassen paling op open zee (hier de Waddenzee), die op deze manier langs de waterbarrières geholpen wordt.Uitzet jonge palingen

Glasaal en jonge paling kan vaak het zoete water moeilijk of niet bereiken ook hier spelen obstakels in het water een rol. Het "kunstmatig" in leefgebieden uitzetten van glasaal en jonge paling was in de vorige eeuw gebruikelijk.
Uitzet van glasaal en jonge paling was tot eind jaren zeventig van de vorige eeuw gemeengoed. Vanaf 1946 tot eind jaren zeventig werden ongeveer 800 miljoen palingen door de Organisatie Verbetering Binnenvisserij uitgezet in Nederlandse wateren. http://cdn.radionetherlands.nl/data/files/images/Glasaal.jpgGlasaal is geheel doorzichtig, vandaar de naam, deze jonge paling is kostbaar prijzen van 400 tot 500 Euro per kilo zijn heel gewoon. Vandaar dat de uitzet van grote hoeveelheden glasaal een zeer kostbare zaak is. Stichting DUPAN heeft hiervoor het Duurzaam Paling Fonds in het leven geroepen. Dit fonds gaat de uitzet van jongen en volwassen paling financieren uit de bijdrage die de consument levert door de aankoop van palingproducten met het blauwe Duurzaam Paling Fonds - Logo.http://www.dupan.nl/files/images/dpf_logo.pngAlleen met hulp kunnen jonge palingen op plaatsen gebracht worden op plaatsen die ze anders moeilijk of niet kunnen bereiken.http://www.destentor.nl/multimedia/archive/00264/Obsolete_264960b.jpgZonder hulp redt de paling het niet.
 


Medewerkers van Spakenburg Paling B.V. betaalden deze jonge palingen om ze terug te geven aan de natuur

Mei 2009: Peurders van de vereniging K.IJ.G. geven 18.000 palingen terug aan de natuur